EU49756 projekti “Allfilmi ekspordivõimekuse suurendamine” eesmärk on kasvatada ettevõtte ekspordivõimekust reklaamide ja seriaalide tootmises. Projekti käigus loob Allfilm  kontakte potensiaalsete rahvusvaheliste klientide- ja koostööpartneritega. Projekti tulemusel kasvab teadlikkus Allfilmi teenustest ja kompentensist ning see omakorda suurendab Allfilmile saabuvate rahvusvaheliste päringute arvu, mille tulemusel kasvab ettevõtte ekspordi potensiaal.

Projekti elluviimist toetab 50 000 euroga Euroopa Regionaalarengu fond.

EU49200 projekti “Eesti filmitööstuse arenduskeskus” eesmärk on koostöös filmivaldkonna võtmeorganisatsioonide, haridusasutuste ja ettevõtluspartneritega Eesti filmitööstuse ettevõtlusvõimekuse kasvatamine, rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamine ning koostöö tihendamine teiste valdkondade ettevõtjatega.

Projekt käsitleb filmitööstust kogu tema väärtusahelas, pöörates senisest olulisemalt suuremat tähelepanu eesti filmide tootmise ja turundamise kõrval ka allhanke- ja kaastootmisprojektidele, Eesti kui filmitootmismaa potentsiaali oluliselt tõhusamale rakendamisele, filmivaldkonna tehnoloogiate arendamisega seotud ettevõtete ekspordivõimekusele ning Eestis filmitavate rahvusvaheliste projektide tehnilise võimekuse tugevdamisele.

Projekti tulemusena on eesti filmid rahvusvaheliselt tuntumad, Eesti filmiettevõtjad konkurentsivõimelisemad (kasvavad nii müügi- kui ekspordikäibed), allhanke- ja kaastootmisprojektide Eestisse toomise tulemusena jääb Eesti majandusse tervikuna senisest oluliselt rohkem vahendeid, millest saavad kasu nii filmiprofessionaalid kui ülejäänud teenindussektor. See omakorda tõstab Eesti rahvusvahelist mainet ja muudab Eestit turismisihtkohana senisest veelgi atraktiivsemaks.

Projekti periood 1.07.2015 – 30.06.2017
EAS toetas projekti loomemajanduse turgistruktuuride toetusskeemist 300 000 euroga. Projekti kogueelarve on 399 250 eurot.

Kontakt: Eda Koppel, Eesti Filmi Instituudi turundusjuht, EU49200 projektijuht