Augusti alguses avalikustati Loov Euroopa MEDIA ühe suurima vooru, projektipakettide arendustoetuse tulemused. Eestist valiti välja kolm firmat kes asuvad filmipakette arendama, selahulgas Allfilm

Kokku esitati kahekümnest MEDIA programmis osalevast riigist 167 taotlust, millest rahuldati 74. Eestist taotles toetust seitse firmat, kellest välja valiti kolm. Filmipakette asuvad arendama Allfilm OÜ (toetussumma 180 000 eurot), Homeless Bob Production OÜ (180 000 eurot) ning Nukufilm OÜ (152 000 eurot).

Eesti projektidele on käesoleval aastal Loov Euroopa MEDIA programmist kinnitatud toetusi enam kui 600 000 euro ulatuses. Eesti filmimaastikule on välisrahastus äärmiselt oluline, luues kohalike piiratud ressursside juures uusi võimalusi projekte suuremalt teostada. Ühtlasi on kasvav välisrahastuse maht kinnitus Eesti filmiprojektide kõrgest kvaliteedist.

Loov Euroopa on Euroopa Komisjoni programm, mille eesmärk on edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. MEDIA alaprogrammi eesmärk on Euroopa audiovisuaaltööstuse konkurentsivõime tugevdamine ning filmide rahvusvahelise levi hõlbustamine, et jõuda uue publikuni.

Loov Euroopa voorude tulemustega saab tutvuda siin:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en

Uued taotlusvoorud avanevad käesoleva aasta novembris.