"The Circle" 2019
The Circle_1

The Circle

  • tootmises

“Pole kahtlustki, et väike, tähenduslik ja pühendunud grupp suudab muuta maailma. Tegelikult on see ainuke, mis seda kunagi on suutnud.” – Margaret Mead

Selle filmiloo keskmes on suured üldinimlikud teemad. Kunagi varem pole tuumperekondi elama suunatud eraldatud korterikastidesse nii nagu on juhtunud meie postindustriaalsel ajastul. Ilma sugulaste, ilma kogukonna toeta, on see meid ajanud üsna ängistavasse ja kõledasse tupikusse.
Kaheteistkümnest täiskasvanust koosnev grupp koos kuue lapsega, otsustas aasta tagasi, et selline elukorraldus ei ole enam mõistlik. Nad astusid välja tavaühiskonnast, oma mugavustsoonist, ning kolisid kokku elama Mõisamaa ökokogukonda „Väike Jalajälg“. Neil kõigil oli erinev taust, nii majanduslik kui elustiil.Nad alustavad lammutades vundamendini elu alustalad- tuumperekonna, argise elukorralduse, hariduse ja lõpetades toidu-, energiatootmise ja jäätmekäitlusega.
Neil on ühine õilis eesmärk-muuta maailma paremaks, vägivallatumaks, jätkusuutlikumaks kohaks, alustades isiklikust kestlikust kahanemisest, ja vägivallatutest, armastavatest suhetest kogukonna sees.
Tänasel päeval, kus ümberringi käivad sõjad, meedia võimendab igal võimalusel vägivaldset ja ohtlikku maailmakuvandit, maailma ähvardab energiakriis ja prevaleerivad apokalüptilised meeleolud, tundub, et sellise väikse autonoomse kogukonna loomine ja toimima saamine võib olla päris mõistlik viis indiviidil ellujäämiseks. Mõneti ka eskapistlik, ent teisalt on ainus asi, mis me enda päästmiseks teha saame- kohaneda muutuvate oludega ja luua helgem maailm endale ja oma lähedastele.

Režissöör:
Margit Lillak
Produtsent:
Johanna Trass
The Circle_3
"The Circle" 2019